KVKK Aydınlatma Metni ve Şirket Politikası

KADRO ANADOLU LİSESİ - BAKIRKÖY OKULLARI TİC. A.Ş

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (Kanun olarak anılacaktır) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatiyla Bakırköy Okulları Tic A.Ş (Kadro olarak anılacaktır) tarafindan hazırlanmıştir.

Kişisel verileriniz,

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak
d) İlgili mevzuata öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere:

Kimlik tespitinin gerçekleştirilmesi, indirim hakkının tesisi, sınav sonuçlarının duyurulması ve istatistiki veri oluşturmak amaçlarıyla işlenmektedir. Başvuru formunda belirtmiş olduğunuz ve sınav sonucunuza ait bilgiler; sözleşmenin kurulması, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, ilgili kişiye indirimden yararlanma hakkının tesisi ve korunması ile Kadro'nun yasal menfaatleri kapsamında işlenmektedir. Öğrenci ve veli adı soyadı, okul bilgisi, sınıf bilgisi, cep telefonu ve e-posta adresi bilgisi indirim hakkının tesisi amacıyla veri sorumlusu bilgisi dahilinde ilgili personele aktarılacaktır.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Özel Kadro Anadolu Lisesi - Zeytinlik Mah. Ebuziya Cad. Ömer Naci Sok. No:17 Bakırköy - İstanbul adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine iletebilirsiniz.

BAKIRKÖY OKULLARI TİC A.Ş
AÇIK RIZA METNİ

Bakırköy Okulları Tic A.Ş (Kadro) tarafindan hazırlanan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Hazırlanan Aydınlatma Metnini” okudum ve bu metin ile kapsamlı şekilde bilgilendim.

Kadro ile paylaştığım kişisel verilerimin, Kadro tarafından;
-Kayıt ve indirim süreçlerinin duyurulması,
-Bana özel kampanyaların, eğitim ve hizmetlere ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması,
-İleride gerçekleşecek sınav organizasyonlarının duyurulması,
-Sınav sonucu ve öğrencinin durumu hakkında bilgi verilmesi

amaçları doğrultusunda işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına, gereken iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirrilmesi amacıyla hizmet alınan sms ve mailing firmalarıyla, reklam faaliyetleri çerçevesinde yurtdışında bulunan Google ve Meta şirketleri ile sınırlı olarak paylaşılmasına, gerekli süre boyunca saklanmasına tamamen özgür irademle açık rıza vermeyi kabul ediyorum.