ce8a1858b5fbb0bfaf9925d4ff94b93bf7fb3f39 s2 n2

Bina Tarihçesi

Okulumuz binasında 171 yıl boyunca hizmet vermiş Dadyan Okulu’nun kurucusu Hovannes Bey Dadyan, 28. Osmanlı Padişahı Sultan 3. Selim döneminde Barutçubaşı görevine getirilen Arakel Bey Dadyan Efendi’nin üçüncü oğludur. 1820’de Beykoz Kağıt Fabrikasını, 1825’da Eyüp Dokuma Fabrikasını kurmuştur. Hovannes Bey, son derece verimli çalışmalarından dolayı 1835’de Saray Barutçubaşılığı görevine getirilmiştir. Sultan Mecit döneminde Zeytinburnu’ndaki demir fabrikasını kurarak buranın başına geçen Hovannes Bey üstün başarılarından dolayı çok az kişiye verilen iftihar madalyası ile taltif edilmiştir. Dadyan ailesinin devlet hizmetlerindeki başarısı babadan oğula geçerek sürmüştür.
​Hovannes Bey Dadyan 1844’te padişah fermanı ile Bakırköy’deki, Surp Astvazazin Kilisesini ve onun yanında önce Arzrunyan namıyla kurulan, 1892’den sonra da kurucusu Dadyan’ın adını almış olan okulu inşa etmiştir. Okul binası, 2003 yılında genel yapıya sadık kalınarak, temelinden itibaren çelik konstrüksiyonlarla desteklenmiş, depreme dayanıklı halde yeniden inşa edilmiştir.