Güncel ortaöğretim sistemimizde eğitimin ilk iki yılı olan 9. ve 10. sınıf, ortak derslerin okutulduğu, seçmeli derslerin çok kısıtlı olarak sunulduğu temel eğitim dönemi olarak önemli bir işleve sahiptir.

Üniversiteye giriş sınavlarının ilk basamağı olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)'nin de içeriğini 9. ve 10. sınıfta işlenen konular oluşturmaktadır. Öğrencilerin lise eğitimine, üniversiteye hazırlık düşüncesine ve daha kapsamlı çalışmalara alışacağı bu dönemin verimli geçirilmesi çok önemlidir.

KADRO ANADOLU LİSESİ 9. VE 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DERS PROGRAMI İKİ ANA BAŞLIKTAN OLUŞUR:


  • Hazırlık sınıfı formatında İngilizce ve ikinci yabancı dil eğitimi almak
  • Üniversiteye hazırlık süreci için gereken eğitsel altyapıyı ve öğrencilik profilini oluşturmak

Hazırlık sınıfı formatında İngilizce eğitimi biri anadili İngilizce olan iki uzman öğretmen eşliğinde, dünya çapında geçerliliği olan uluslararası materyaller eşliğinde İngilizce’yi dört ayrı beceri (dinleme-konuşma-okuma-yazma) olarak öğrenmek anlamına gelir.
İkinci yabancı dil eğitimi ise öğrencinin farklı kültürleri tanımak ve dünya vatandaşı olmak anlamında yeni bir başlangıç yapmasını hedefler. İkinci yabancı dilin çalışma metotları arasında İngilizce’yi öğretmen ve öğrenci arasında iletişim dili olarak kullanmak da olduğu için, bu çalışma öğrencinin İngilizce’yi amaç olmaktan çıkarıp, araç olarak görmesini de sağlar.

Üniversiteye hazırlık sürecinin 9. ve 10. sınıftan başlaması ise ayrıca önemlidir, zira 11. ve 12. sınıfta TYT çalışmaları dahilinde 9. ve 10. sınıf konuları tekrarlanmaktadır. Bu altyapının iyi oluşturulması öğrenciyi ileride bekleyen yükü hafifletmek anlamına gelir.